Vítame Vás na stránkach Fyzikálnej olympiády
Slovenský výbor FO

Žilinská univerzita
Elektrotechnická fakulta
Univerzitná 1
010 26 Žilina

kontakt:
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
predseda SK FO
e-mail: ivo.cap@fel.uniza.sk
tel.: 041-513 21 15